Läsa till advokat?

Vad har du bestämt dig för att bli när du blir stor? Det valet bör du ta då du väljer vilken linje du ska läsa på gymnasiet, om du inte vill komplettera gymnasiestudierna i vuxen ålder. Många gör så och kommer in på de studier de önskar. Kan du är det lättare att göra det när du ännu är ung och kan välja. Det är många som vill arbeta som jurister, och väljer du att läsa juridik har du många år av intressant jobb framför dig. Som jurist kan du välja att arbeta inom rättsväsendet, som advokat eller inom privat eller offentlig sektor. Vi går här igenom de olika områden jurister kan jobba med, och informationen tas från bloggen Allt om juridik.

Advokat är en skyddad titel

De som arbetar som advokater måste vara jurister, men alla jurister kan inte jobba som advokater. För att få kalla sig advokat måste man ta en examen från universitetet, ta en advokatexamen, arbeta tre år som juristbiträde på en advokatbyrå och följa de regler som Advokatsamfundet har satt. Det är en lång process. Till det krävs också att man har en ordnad ekonomi, föra ett "redbart" liv (inte vara kriminell) och på alla sätt vara lämpad för yrket.

Jurister inom privat eller oordentlig sektor

Har man bestämt sig för att jobba som jurist i stället, kan man välja att jobba inom en stor mängd olika områden; som med statsrätt, socialrätt, straffrätt, folkrätt, havsrätt, förvaltningsrätt,kommunalrätt, konkurrensrätt, miljörätt, processrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. Det kan du göra antingen på företag, eller någon myndighet. Du kan som sagt även jobba inom rättsväsendet, som åklagare, notarie eller domare.

1 Nov 2017