Kunskap är makt!

Att kunskap är makt, har vi hört i skolan. Åtminstone fick vi det på min tid, när jag gick i skolan på 1980-talet. Det bekräftas gång på gång när det kommer till studier som görs om svenska skolor. Barn till akademiker klarar sig bättre i skolan, vilket inte är så konstigt. Om skolan inte lär barnen det de ska, gör föräldrarna det, vilket leder till stora ojämlikheter mellan eleverna och barnen blir alltmer beroende av vad föräldrarna har för resurser att ge sina barn. Detta är ju helt tvärtemot det socialdemokraterna en gång ville med den svenska skolan; ge alla barn samma möjligheter oberoende familjens egna ekonomiska resurser. Även de fattiga barnen skulle ju få samma grund att stå på och kunna forma sin egen framtid. Nu har samma parti gjort just det mer och mer omöjligt. Vilket bekräftar den gamla devisen om att kunskap faktiskt är makt!

Så hur visar det sig?

Den som vet hur saker och ting går till, skaffar sig försprång. En gång gjorde Sveriges radio en dokumentär om domar i ärenden som rörde rattfylla, som visade att beroende på de dömdas bakgrund, etnicitet och tillgång till duktiga advokater, dömdes de olika. Ju bättre bakgrund, större plånbok och duktiga advokater, dömdes de till vård, medan det motsatta visade sig. Hade de dömda inte tillgång till samma ekonomiska bakgrund, tillgång till lika duktiga advokater och så vidare, dömdes de oftare till fängelse, medan de med bättre ekonomi, bättre utbildning och etnicitet oftare dömdes till vård.

Skaffa sig kunskap är viktigt

Därför är det viktigt med kunskap, ju mer du vet om vårt samhälle och andras, desto bättre är förutsättningarna att lyckas och nå framgång. Kunskap är faktiskt makt och att lära sig mer ger oss fördelar som inte kan mätas enbart i pengar. Även en tjuv kan bli rik, men vilket bra liv lever hen med pengar som har tagits av någon annan? På https://www.rättegång.net kan du läsa mer om rättvisan och juridiken i vårt svenska samhälle.

3 Nov 2017