Bokens framtid

Läsupplevelsen

 

Det är inte konstigt att man idag undrar lite över bokens öde. I hastigt tempo digitaliseras läsupplevelsen och det för såklart med sig både goda och dåliga konsekvenser. De som föredrar den fysiska boken hävdar att det ger en annan upplevelse. De som redan föredrar att läsa böcker på läsplattor, i telefoner eller i ljudformat tycker att man ska ta vara på fördelarna som kommer med denna tillgänglighet. Det är svårt att placera de olika formerna i rätt och fel, utan är väl mest bara personliga uppfattningar. Läsupplevelsen fortsätter att möjliggöra resor till andra tider och platser - och det är dess viktigaste roll.

Fördelar med digitalisering av böcker

 

Genom att ha böcker så lättillgängliga som de är tack vare digitaliseringen av de, - och dessutom i flera olika format - så når läsupplevelser ut till en mycket bredare massa. Det är inte bara intellektuella och utbildade människor som får tag på litteratur idag, utan alla och envar. Det måste ju ändå ses som något positivt! Miljöfaktorn är en annan positiv aspekt av böckerna digitalisering - färre träd behöver skövlas och en hel del fabriksproduktion stannar av.

Denna blogg handlar om böcker - deras historia, roll och framtid. 

 

Sida 4

Kunskap är makt!

3 nov 2017

Att kunskap är makt, har vi hört i skolan. Åtminstone fick vi det på min tid, när jag gick i skolan på 1980-talet. Det bekräftas gång på gång när det kommer till studier som görs om svenska skolor. Barn till akademiker klarar sig bättre i skolan, vilket inte är så konstigt. Om skolan inte lär barnen det de ska, gör föräldrarna det, vilket leder till stora ojämlikheter mellan eleverna och barnen blir alltmer beroende av vad föräldrarna har för resurser att ge sina barn. Detta är ju helt tvärtemot det socialdemokraterna en gång ville med den svenska skolan; ge alla barn samma möjligheter oberoende familjens egna ekonomiska resurser. Även de fattiga barnen skulle ju få samma grund att stå på och kunna forma sin egen framtid. Nu har samma parti gjort just det mer och mer omöjligt. Vilket bekräftar den gamla devisen om att kunskap faktiskt är makt!

Så hur visar det sig?

Den som vet hur saker och ting går till, skaffar sig försprång. En gång gjorde Sveriges radio en dokumentär om domar i ärenden som rörde rattfylla, som visade att beroende på de dömdas bakgrund, etnicitet och tillgång till duktiga advokater, dömdes de olika. Ju bättre bakgrund, större plånbok och duktiga advokater, dömdes de till vård, medan det motsatta visade sig. Hade de dömda inte tillgång till samma ekonomiska bakgrund, tillgång till lika duktiga advokater och så vidare, dömdes de oftare till fängelse, medan de med bättre ekonomi, bättre utbildning och etnicitet oftare dömdes till vård.

Skaffa sig kunskap är viktigt

Därför är det viktigt med kunskap, ju mer du vet om vårt samhälle och andras, desto bättre är förutsättningarna att lyckas och nå framgång. Kunskap är faktiskt makt och att lära sig mer ger oss fördelar som inte kan mätas enbart i pengar. Även en tjuv kan bli rik, men vilket bra liv lever hen med pengar som har tagits av någon annan? På https://www.rättegång.net kan du läsa mer om rättvisan och juridiken i vårt svenska samhälle.

Läsa till advokat?

1 nov 2017

Vad har du bestämt dig för att bli när du blir stor? Det valet bör du ta då du väljer vilken linje du ska läsa på gymnasiet, om du inte vill komplettera gymnasiestudierna i vuxen ålder. Många gör så och kommer in på de studier de önskar. Kan du är det lättare att göra det när du ännu är ung och kan välja. Det är många som vill arbeta som jurister, och väljer du att läsa juridik har du många år av intressant jobb framför dig. Som jurist kan du välja att arbeta inom rättsväsendet, som advokat eller inom privat eller offentlig sektor. Vi går här igenom de olika områden jurister kan jobba med, och informationen tas från bloggen Allt om juridik.

Advokat är en skyddad titel

De som arbetar som advokater måste vara jurister, men alla jurister kan inte jobba som advokater. För att få kalla sig advokat måste man ta en examen från universitetet, ta en advokatexamen, arbeta tre år som juristbiträde på en advokatbyrå och följa de regler som Advokatsamfundet har satt. Det är en lång process. Till det krävs också att man har en ordnad ekonomi, föra ett "redbart" liv (inte vara kriminell) och på alla sätt vara lämpad för yrket.

Jurister inom privat eller oordentlig sektor

Har man bestämt sig för att jobba som jurist i stället, kan man välja att jobba inom en stor mängd olika områden; som med statsrätt, socialrätt, straffrätt, folkrätt, havsrätt, förvaltningsrätt,kommunalrätt, konkurrensrätt, miljörätt, processrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. Det kan du göra antingen på företag, eller någon myndighet. Du kan som sagt även jobba inom rättsväsendet, som åklagare, notarie eller domare.

Skolresa – en resa för livet!

21 okt 2017

Om jag skulle fråga de flesta som nu är över 20 år om de minns sin skolresa, skulle jag gissa att så gott som alla skulle säga ja på den frågan. Nu minns ju folk olika saker med sin klassresa. Någon minns att de inte mådde bra i bussen, någon annan att någon snodde hens godis, någon annan att hen glömde sitt pass hemma, att plånboken försvann och så vidare. Grejen är, att så gott som alla har minnen av sin skolresa, och vad kan det betyda? Jo, alla minns sin klassresa, för det var en viktig resa. För många kan det vara den första resa de någonsin har gjort. Andra minns sin resa för med i klassen var ens ungdoms kärlek med och förälskelsen spirade.

Barnen måste göra allt själva

Synd att det ska ligga på eleverna själva att ansvara för sin klassresa, men nu är det så som det är. Skolan har frånsagt sig ett ansvar för att eleverna ska komma ut på sitt livs första resa. Det har blivit så att det har lagts på eleverna och deras familjer att ansvara för att det blir en resa och att alla har råd att få åka med. Som tur är finns det Kakservice, som hjälper eleverna att sälja kakor och godis. Knappt någon vet vad Kakservice är, men om jag säger Lillebrors Bästa Kolablandning i en grön ask, så kanske de flesta vet? Om jag nämner Lillans Lösgodis? Mammas Choklabollar? Mormors Dubbla Chokladflarn? Morfars Chokladkex? Då kanske minnet kommer tillbaka?

Sälja favoriter

Varför så många minns dessa godsaker beror på att de är så lättsålda. Alla som har försökt sälja dem, vet att det är nästan självsäljande godisar. Eftersom de flesta har smakat dem och vet att de är goda, vill de köpa. Dessutom brukar någon ha något barn, syskonbarn eller barnbarn som också har sålt kakor och godsaker och vill gärna hjälpa till när de får veta att kakorna och godiset går till en klassresa. Det är antagligen därför som de är så lättsålda. De är goda och pengarna som kommer in går till en bra sak. Tala om det, det brukar hjälpa!

Funderar du på juristyrket?

18 okt 2017

Om du gillar att läsa och är nyfiken på att inhämta svar på olika frågor, är juristyrket kanske något för dig. En jurist arbetar med att inhämta kunskap och förmedla det. En jurist kan ha ett brett yrkesområde att välja bland. Jurister är alla som har läst juridik, men vissa yrken är förbehållna endast dem som avlagt en juridikexamen, såsom advokater, domare och åklagare. Har man inte avlagt någon examen kan man ändå arbeta som jurist inom privat sektor, på någon myndighet eller bank. Då kan arbetet handla om att kontrollera lag och avtal som rör den egna arbetsgivaren.

Arbeta som advokat

Funderar du på att arbeta som advokat bör du avlägga en juridikexamen från något universitet. Då kan du sedan få jobb på en advokatbyrå och upptas i Advokatsamfundet. Att tillhöra Advokatsamfundet innebär att du följer deras regler för vad en advokat får göra, bland annat får man aldrig yppa saker om sin klient. Det handlar om att "iaktta god advokatsed". Det viktigaste är bland annat vara lojal mot sin klient och att hen har en tystnadsplikt mot sin klient. De får heller inte ta för mycket betalt och det får inte förekomma oetiska band mellan klienten och advokaten så att advokaten inte tar till vara sin klients intressen på ett rättssäkert sätt, det får heller inte finnas omständigheter som äventyrar klienten på något sätt, inte heller klientens motpart. Läs mer om advokatyrket på Juristinfo.

Intressant och variationsrikt yrke

Den som funderar på juristyrket eller att jobba som advokat får ett väldigt intressant och variationsrikt yrke. Det finns som sagt många möjligheter att välja att arbeta inom vitt skilda områden. Liksom läkare, specialiserar sig många inom väldigt olika områden, såsom:

 • Arbetsrätt
 • Straffrätt
 • Civilrätt
 • Konstitutionell rätt
 • Processrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Internationell rätt
 • Skatterätt
 • Avtalsrätt
 • EU rätt
 • Vad ska vi med alla politiker till?

  18 okt 2017

  Ja, vad ska vi med alla politiker till? Känns de inte som en massa människor som bara babblar och babblar...? Och vad gör de för nytta? Skor de sig bara på oss vanliga skattebetalare? Är de den nya svenska "adeln" som rör sig på en yta långt ovan våra huvuden? Det är riktigt illa när vanliga medborgare känner så inför de politiker som vi faktiskt har valt. Just det.

  Det innebär folkstyre

  Vi har faktiskt "folkstyre" i Sverige, vilket betyder att vi faktiskt har det exakt som vi har valt att ha det. Anser man att det är fel, ja, då får vi chansen vart fjärde år att tala om hur vi vill ha det och rösta. Tyvärr ligger röstningen på låga dryga 70 procent i riksdagsval, vilket inte är bra för demokratin. Vi har dessutom möjligheten att tala om vad vi inte är nöjda med genom att ta kontakt med våra politiker, både på kommunnivå, landstingsnivå och på riksdagsnivå. Man kan mejla, ringa eller besöka dem. Däremot är det svårt att nå regeringens medlemmar, ministrarna. De är mycket upptagna och det är svårt att få svar av dem. Ofta har de hela staber som ägnar sig åt att svara i telefon eller svara på mejl och brev.

  Så stiftar politiker lagarna

  Följande beskrivning av lagstiftningen kommer från www.juridiken.org – en blogg om juridik.

 • Initiativ till en lagändring kommer till stånd, till exempel genom att någon politiker inleder en debatt, genom att något specifikt händer.
 • En politiker, eller någon annan tar initiativ till en motion lagförslag.
 • Eller regeringen kan besluta om att tillsätta en utredning som sammanställs i en rapport.
 • Utredningens förslag går på remiss till olika experter inom området och till olika organisationer. Remissvaren skickas in och sammanställs i departementet.
 • Förslaget bereds i berörda departement och skickas vidare till lagrådet
 • Lagrådet granskar lagförslaget och kontrollerar att det inte bryter mot grundlagen.
 • Regeringen lämnar in en proposition till Riksdagen.
 • Propositionen behandlas. Riksdagsutskotten inom områden som behandlar propositionen och skriver ett utskottsbetänkande; ett förslag till Riksdagsbeslut om man tycker man ska stifta nya lagar.
 • Riksdagen fattar beslut.
 • Regeringen utfärdar en nya lag. Då Riksdagen ställt sig bakom propositionen så kungörs den av regeringen.
 • Den nya lagen kungörs i Svensk Författningssamling.
 • I Sverige tillkommer ännu en dimension; EU

  Sverige tillhör ju - som inte obekant EU - vilket innebär att vi har ännu fler politiker att ta hänsyn till och som arbetar för svenska intressen på en ännu högre nivå än regeringens politik. Här väljs EU-parlamentariker också de vart fjärde år. Dessutom har Sverige en kommissionär som utses av regeringen, som arbetar på högsta nivå i EU. Både i kommissionen och parlamentet i EU stiftar dessutom lagar på EU nivå, som FÖREGÅR svenska lagar. Här har demokratin inte riktigt vaknat då de flesta inte är medvetna om att EU-lagar gäller över svensk lagstiftning – och att som medborgare bör man hänga med i det som händer i Bryssel och Strasbourg. Det sorgliga är att de flesta är så omedvetna om det arbete som läggs ner av våra svenska politiker, och att avståndet kan kännas för långt borta för att vi ska bry oss om politiken på EU-nivå.

  Terapi

  26 sep 2017

  Jag älskar böcker och vänder mig alltid till böckerna när jag behöver fly från verkligheten. Det är dock inte bara en verklighetsflykt att läsa, även om det kanske ser ut så vid en första anblick. Med hjälp av böcker kan man lära sig massor om samhället, omvärlden, relationer och - viktigast av allt - om sig själv. 

  Samtalsterapi gör gott

  Jag gick i samtalsterapi i Malmö under några års tid och det gjorde mig väldigt gott. Jag tycker att alla borde testa för man får med sig riktigt användbara verktyg för framtiden genom just samtalsterapi. Man utgår från sig själv, men får lära sig att alla inte fungerar likadant; reagerar likadant och har samma sätt att se på saker och ting som en själv. När man alltid utgår från sina egna reaktioner så lever man oerhört begränsa.

  Läsning är en kärlekshandling mot jaget

  I böckernas värld får man också uppleva detta. Visst har väl de flesta människor någon form av gemensam grund, men allt annat kan skilja sig enormt mycket åt. Genom att läsa om andra människors öden så lär man känna olika typer av människor och man blir lite mer öppensinnad inför olika personers olikheter. Man lär också känna olika sidor hos en själv och blir - förhoppningsvis - lite mer känslomässigt generös gentemot sig själv. Att läsa böcker är en form av kärlekshandling mot sig själv, tycker jag. Man låter sig själv koppla av, resa iväg, upptäcka nya platser, saker, dofter, smaker och lära känna människor från olika tider och platser. 

  Böcker är magi!

  Om att bli gammal enligt författaren Bodil Malmsten

  13 jul 2017

  För Bodil Malmsten som drabbades av cancer flera år innan den vann och tog hennes liv. Det första året höll hon cancern hemlig för sin läsarkrets men berättade sedan på Twitter om sin sjukdom med orden: ”Jag har cancer, radikalopererades (det heter så) nov 2013, återfall december 2014. Nu handlar det om livskvalité. Men när gör det inte det”. Hennes inställning var inte den vanliga. Hon frågade sig inte "varför jag?", istället undrade hon "varför inte jag?". Själva cancern hade inte många ord att säga om, desto mer hade hon att säga om den undermåliga vården som hon fick på Radiumhemmet, Karolinska Solna, avd P 13, skrev Aftonbladet, samma dag som hon dog.

  Bodils skarpa kritik på resursbristen

  Hennes slutsats var skarp om vården som hon ansåg fick mindre och mindre resurser. Personalen gick på knäna och hade hennes moraliska stöd. ”Förutsatt det inte är blodcancer, leukemi, kommer de ansvariga (oansvariga?) undan med sina privata sjukvårdsförsäkringar, men för leukemi finns bara Karolinska. Gamla Karolinska. Men det verkar de inte veta. I så fall hade de legat lågt med kommande nedskärningar på hematologen.”Om någon av de styrande (vanstyrande, blindstyrande?) hade blivit inlagd på gamla Karolinska skulle det rustats upp direkt med typ en miljard”, skrev hon bland annat.

  Hennes röst har tystnat men orden lever kvar

  Idag saknar vi hennes underfundiga ord om både åldrande och sjukdom. Vi får läsa de böcker som hon lämnade kvar efter sig och uppskatta dem så här postumt. Vi som lever kvar får lära av den äldre generationen både för att få perspektiv men också se vad vi kan göra för att förbättra för de som är äldre och sjuka idag. Vi har tyvärr låg kunskap om hur det är att åldras, om hur det står till med vård av äldre och vi behöver sätta oss in i det, innan det drabbar oss själva eller någon nära anhörig.

  Skydda ditt bokutkast i datorn

  29 maj 2016

  Om man sitter och skriver på en bok och sparar ner den i datorn så tror man sig kanske vara säker på att där är den och den kommer inte att försvinna. Dock kan det vara så att om man har otur, så kan datorn krångla eller hårddisken krascha. Det kan innebära att allt man har sparat ner på sin dator försvinner! Vill man vara riktigt säker på att man inte blir av med viktiga filer och annat i sin dator så ska man satsa på att ha en backup. En backup som är riktigt bra och slår i stort sett de allra flesta andra är CronicBackup. Du hittar den på backup24.se. I stort sett alla har behov av ett backupssystem i sin dator. Med CronicBackup får man ett intelligent sådant. Det är värt att satsa att ha en backup så väl som att man bör installera virusskydd och spamfilter i datorn.

  Köp CronicBackup hos en återförsäljare

  CronicBackup, är ett backupsystem som finns hos återförsäljare runt omkring i Sverige. Du kan hitta den på nätet så väl som i butik. Det är smart att välja CronicBackup eftersom det är effektivt, användavänligt och tryggt att använda. Den har en mycket bra finess, samt att med detta backupsystem måste man inte välja enstaka saker att skydda, man kan skydda precis allt man har i datorn om man så önskar. CronicBackup är även flexibel samt att den alltid är 100 % pålitlig.